Akademie cestovního ruchu
a praxe s nástroji spol. MagicWare

Magic travel academy je knihovna dokumentů o funkcích a agendách systému Magic2G a is>tour. Součástí archivu jsou dokumenty a videa, která osvětlí používání našich softwarových aplikací pro práci v cestovním ruchu.

Vedle uživatelské dokumentace jsou zde k dispozici i obecné popisy fungování organizačních a obchodních procesů k oblasti cestovního ruchu. Uživatel se tak setká s terminologií, vysvětlením základů všech důležitých agend i k příkladům jak se věci řeší v České republice, na Slovensku či v zahraničí.

V současné I. fázi se zdroje využívají pro účely interního výcviku.

2024© Copyright Magicware s.r.o. Všechna práva vyhrazena